D'Entrée vum Festival ass gratis fir Kanner ënner 16 Joer an fir Erwuessener ab 65 Joer.