D'Entrée vum Festival ass fräi fir Kanner ënner 16 Joer an fir Erwuessener iwwert 65 Joer.