Mir bastelen e Musiksinstrument: e Kazoo by Eric Falchero

Dofir brauche mir:

  • en Toiletterullo
  • Schmierepabeier, oder Bakpabeier
  • e puer Lasticker
  • e Cutter
  • eng Schéier
  • an e Briedchen, fir drop ze schneiden
© Sven Becker